Tổng quan về Hệ thống Giáo dục Ấn Độ (Nghiên cứu ở Ấn Độ)

Hệ thống giáo dục ở Ấn Độ được chia thành năm cấp độ
1. Mẫu giáo
Đây là giáo dục bắt buộc dành cho trẻ em từ 3–5 tuổi nhưng không phải là giáo dục bắt buộc.
2. Giáo dục Tiểu học
Giáo dục bắt buộc là bắt buộc đối với trẻ em dưới 14 tuổi. Tuổi trung bình của trẻ em tham gia lớp học này là 6–10 năm hoặc 6–11 năm. Lớp 5–6
3. Giáo dục Trung học (Trung học)
Có 2 cấp độ
Giáo dục Trung học dành cho học sinh từ 11–14 tuổi hoặc 11–15 tuổi. Thời gian học là 4–5 năm (lớp 6–10 hoặc lớp 7–10). Giấy chứng nhận trường học
Giáo dục trung học phổ thông
Học sinh từ 16–17 tuổi dự kiến ​​học 2 năm
(Các lớp 11–12). Sau khi đạt được trình độ này sẽ nhận được Chứng chỉ Giáo dục Trung học hoặc Chứng chỉ Trung học
Thời gian học tiểu học và trung học là 10 + 2 năm hoặc 12 năm (lớp 1–12). Khi học sinh hoàn thành lớp 12, các em phải đậu kỳ thi Công khai do Hội đồng Quản trị thực hiện. Giáo dục
Đối với sinh viên Việt Nam đã hoàn thành chương trình đào tạo chuyên nghiệp hoặc trung học cơ sở từ Việt Nam, họ có thể đủ điều kiện nhận lớp 12 và xin nhập học vào đại học ở Ấn Độ mà không tham dự kỳ thi Công dân. Bản ghi chỉ dành cho sinh viên
4. Giáo dục dạy nghề
Mức độ giáo dục này được thiết kế cho những người có năng khiếu về kỹ thuật hoặc các chuyên gia không muốn học ở bậc đại học. Các khóa ngắn hạn 6–12 tháng Các khóa học dài hạn 2–4 năm Học sinh tốt nghiệp lớp 10 có đủ điều kiện để học tập. Đây là tiếng địa phương, tiếng Hindi, vì mục đích giảng dạy, vì vậy sinh viên Việt Nam không nổi tiếng ở cấp độ này.
5. Giáo dục Đại học
Các trường đại học ở Ấn Độ thuộc sở hữu nhà nước. Mỗi trường đại học bao gồm một số trường cao đẳng, một số thuộc sở hữu tư nhân, được kiểm soát bởi chương trình giảng dạy của trường đại học và các kỳ thi. Giáo dục đại học là
1) Bằng Cử Nhân (Cử Nhân) Bằng Cử Nhân (BA) Khoa Học (B.Sc.) B.Sc. (B.Com) B.Sc. . Có khoảng 4 năm), nhưng cũng có bằng cử nhân mà đặt ra một số năm học khác nhau
Chương trình học 4 năm về nha khoa, điều dưỡng, kỹ thuật nông nghiệp và dược phẩm (một số trường đại học)

Giáo dục Ấn độ

Bằng cấp năm năm là Khoa học Động vật, Kiến trúc và Mỹ thuật
Một số chương trình đại học được yêu cầu phải hoàn thành ít nhất ba bằng cử nhân. Bao gồm Luật (LL.B.) và B.Ed (B.Ed) và Giáo dục thể chất (BPEd). Năm
4½ năm sau Chương trình Tiền Y tế và 1 năm thực tập (Housemanship) trong tổng số 6½ năm (một số trường đại học không yêu cầu Chương trình Tiền Y tế trước khi nghiên cứu Thời gian học là 5½ năm.
2) Bằng Thạc Sĩ (Bằng Thạc Sĩ) Khoảng 2 năm sau khi tốt nghiệp Cử nhân ngoại trừ nghiên cứu của ThS.
Và giáo dục thể chất (M.P.Ed), mà đặt một thời gian nghiên cứu 1 năm sau khi bằng cử nhân
3) Thạc sĩ Triết học (M.Phil) là một nghiên cứu trước khi nhập học bằng tiến sĩ bao gồm một khoảng thời gian một năm. Đây là một nghiên cứu của cả Khóa học và Viết luận án. Một số trường đại học đòi hỏi sinh viên phải nhận được M.Phil trước khi vào bằng tiến sĩ
4) Tiến sĩ (Tiến sĩ) Khoảng
2–3 năm để giảng dạy, một số trường yêu cầu Khóa học và Viết luận án, nhưng một số nghiên cứu về các chủ đề đã được người hướng dẫn chấp thuận.
Học kỳ
Ở Cộng hòa Ấn Độ, giáo dục cho học sinh trong các trường học và sinh viên đại học không giống nhau, và việc mở cửa của mỗi trường có thể thay đổi tùy theo tình trạng của trường. Một số trường có thể sớm muộn.
Nhập học ở một số trường bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 3
Và từ tháng 4 đến tháng 7 hàng năm
Việc nhập học vào trường sẽ bắt đầu vào tháng Giêng-tháng Ba và một số trường đại học trong Tháng Tư-Tháng Chín.

Nguồn: Internet

Bạn đọc phản hồi