Website đang giai đoạn thử nghiệm, đang chờ cấp phép từ sở Thông tin và truyền thông

nu-phat-thanh-vien-ao-1

Nữ phát thanh viên ảo chạy bằng trí thông minh nhân tạo (AI) đầu tiên trên thế giới.

Nữ phát thanh viên ảo chạy bằng trí thông minh nhân tạo (AI) đầu tiên trên thế giới.

Bạn đọc phản hồi